Domů   >>   Péče o zeleň   >>   Arboristika

Arboristika

AIR INJEKTOR

Metoda provzdušňování utuženého kořenového prostoru stromů vysokotlakou injektáží. V městském prostředí je utužená půdy v oblasti kořenové zóny stromů způsobená pošlape nebo pojezdem jedním z významných faktorů snižující dobu života stromů. Zhutněná půda neobsahuje vzduch a není tudíž schopná absorbovat vodu.  Při ošetření AIR INJEKTORem se spolu se vzduchem vstřikují do kořenového prostoru symbiotické houby, které pomáhají přijímat vodu vlásečnicovými kořeny, dále se přidává hydrogel, pro zadržování vlhkosti a tzv. aktivní živiny - aktivní humus. Tímto celkem jednoduchým způsobem se dá i u velmi starých stromů významně zlepšit jejich vitalita a perspektiva.

prokořenitelné buňky TreeParker

Výhradní zástupce firmy TreeBuilders a dodavatel systému TreeParker je pro ČR společnost Arboristická obchodní Je to významná technologická inovace v rámci vylepšení stanovištních podmínek pro růst stromů v městském prostředí (malé prostory pro výsadbu, špatné zásobení živinami a půdním vzduchem, zasolování, přehřívání, sucho, zhutňování povrchu, mechanické poškozování, psí moč, sdílený prostor se sítěmi technické infrastruktury). Realizace podzemních prokořenitelných prostorů s použitím tzv. prokořenitelných buněk je sice finančně náročnější, ale tento jednoduchý systém instalovaný pod zpevněné povrchy v okolí stromu zaručuje dostatečně velký prostor pro růst kořenů a současně trvalý přístup tak důležitého půdního vzduchu spolu s potřebnými živinami. Díky pevným modulovým konstrukcím je navíc možné bezprostřední okolí stromu využít např. pro parkování, aniž by docházelo ke zhutňování půdy. V ideálních případech jsou realizovány souvislé prokořenitelné pásy mezi stromy v celé délce ulice a systém v sobě integruje sítě technické infrastruktury – kabelová a potrubní vedení (autoři textu Alice Dědečková, Aleš Steiner). Více o pilotním projektu v ulici Budečská na stránkách zadavatele a investora MHMP OCP oddělení péče o zeleň

Odborné řezy stromů

Na vzrostlých stromech provádíme řezy udržovací, stabilizační i tvarovací. Pěstebnímu zásahu předchází odborného posouzení stromu. Řezy stromů považujeme za vysoce kvalifikovanou práci, provádí ji zkušení arboristé.  Při ošetřování stromu řezem se snažíme zachovat přirozený vzhled koruny, respektovat fyziologickou vitalitu stromu a zvyšovat jeho biomechanickou stabilitu. Nabízíme možnosti provedení ošetření stromů lezeckou technikou nebo z pojízdné plošiny.

Péče o stromy senescentní a památné

Zastáváme filozofii, že stárnoucí senescentní  a památné stromy se mají na stanovišti zachovávat co nejdéle. Rozkládající se dřevo stárnoucího stromu je významným biotopem celé řady drobných organismů a ptactva. Péče o senescentní stromy spočívá především v zajištění bezpečnosti a minimalizace pravděpodobnosti mechanického selhání stromu nebo jeho větví. Provádí se řez bezpečnostní, lokální redukce z důvodu stabilizace nebo mírná obvodová redukce. Zajišťujeme instalaci technických prvků pro zlepšení stability stromu: dynamické nebo statické vazby koruny, obruče na  kmen stromu nebo podpěry větví .

Air- Spade

Technologie pneumatického rýče (Air-Spade) využívá tlaku vzduchu k rozrušení zhutnělé půdy, která je následně odfoukána nebo odsáta. Jedná se o metodu, jenž zlepšuje stanoviště stromu provzdušněním vrchní vrstvy půdy. Odfoukaná půda je nahrazena novým substrátem s vlastnostmi vhodnějšími pro dané podmínky nebo funkční využití stanoviště. Např. pokud se jedná o prostor zatěžovaný pošlapem, nahradíme odfoukanou půdu strukturálním substrátem s vyšším podílem štěrku. Při metodě Air- Spade nedochází k poškození kořenů stromů.

Instalace vazeb

Instalací bezpečnostních vazeb do koruny zajišťujeme provozní bezpečnost u stromů, u kterých bychom jinak museli přistoupit k radikálnímu řezu, popřípadě až ke kácení. Ke  zvolení správného typu vazby dochází po odborném posouzení stromu. Aplikujeme vazby dynamické i statické, provádíme jejich následnou kontrolu nebo výměnu po zvýšení požadavku na nosnost systému přirůstáním dřeva.

Přístrojové hodnocení tomografem

Při péči o hodnotné, památné a senescentní stromy nabízíme možnost přístrojové diagnostiky stavu stromu tomografem. "Je to přístrojová metoda hodnocení stromů, pocházející z medicíny. Měří a znázorňuje v tenkých vrstvách průřezu kmenu absorpční koeficienty pro gama záření, vydávané cesiem 137. Tyto koeficienty závisí, mimo jiné, i na hustotě dřeva. Ta umožňuje zachytit změny jeho struktury, jako např. hniloby, dutiny, adventivní kořeny v nich, trhliny atd." (Hőster, Arboristika I., 2009)

 

Kácení stromů a odstraňování pařezů

Zajišťujeme kácení vzrostlých stromů  za použití plošiny  i rizikové kácení lezeckou technikou. Zkušení arboristé vyhodnotí cíl pádu stromu, navrhnou a zrealizují kácení směrové, postupné nebo kácení se spouštěním, aby minimalizovali riziko škody na majetku. Provádíme také odstraňování pařezů jakékoliv velikosti až do hloubky 500 mm. Při odstraňování pařezu frézováním nedochází k poškození kořenů ostatních dřevin na stanovišti.  
Menu