Výsadba vzrostlých stromů

Dodavatelé

Výsadbový materiál - vzrostlé stromy i keře-  odebíráme z renomovaných německých školek. Vysazujeme školkařský materiál odpovídající ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin -  společná a základní ustanovení. Jako stálí odběratelé můžeme garantovat vysokou kvalitu, velkoodběratelské ceny nebo možnost osobního výběru stromů zákazníkem přímo ve školce. Okrasná školka Lorberg    

Výsadba

Úspěšnost našich výsadeb  vzrostlých stromů je založena na vysoké kvalitě školkařského materiálu, bezpečné přepravě a manipulaci, přípravě výsadbové jámy a substrátu  stromu "na míru", stabilizaci stromů odborně provedeným kotvením.

Naše ukázkové výsadby

Dnes dokážeme vysadit stromy přes deset metrů vysoké s obvodem kmene v 1m až 100 cm. Rostlina je na přesazení dlouhodobě připravována v okrasné školce, kde je až desetkrát přesazována, aby vysazením na své konečném stanoviště nebyla stresována.
Menu