Domů   >>   Péče o zeleň   >>   Arboristika

Kácení, odstraňování pařezů

Zajišťujeme kácení vzrostlých stromů  za použití plošiny  i rizikové kácení lezeckou technikou. Zkušení arboristé vyhodnotí cíl pádu stromu, navrhnou a zrealizují kácení směrové, postupné nebo kácení se spouštěním, aby minimalizovali riziko škody na majetku. Provádíme také odstraňování pařezů jakékoliv velikosti až do hloubky 500 mm. Při odstraňování pařezu frézováním nedochází k poškození kořenů ostatních dřevin na stanovišti.