Domů   >>   Péče o zeleň   >>   Arboristika

Hodnocení tomografem

Při péči o hodnotné, památné a senescentní stromy nabízíme možnost přístrojové diagnostiky stavu stromu tomografem. "Je to přístrojová metoda hodnocení stromů, pocházející z medicíny. Měří a znázorňuje v tenkých vrstvách průřezu kmenu absorpční koeficienty pro gama záření, vydávané cesiem 137. Tyto koeficienty závisí, mimo jiné, i na hustotě dřeva. Ta umožňuje zachytit změny jeho struktury, jako např. hniloby, dutiny, adventivní kořeny v nich, trhliny atd." (Hőster, Arboristika I., 2009)