Home   >>   Realization   >>   Planting Mature Trees

Planting Mature Trees

Dodavatelé

  • Výsadbový materiál - vzrostlé stromy i keře-  odebíráme z renomovaných německých školek.
  • Vysazujeme školkařský materiál odpovídající ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin -  společná a základní ustanovení.
  • Jako stálí odběratelé můžeme garantovat vysokou kvalitu, velkoodběratelské ceny nebo možnost osobního výběru stromů zákazníkem přímo ve školce.
  • Okrasná školka Lorberg
   

Výsadba

Úspěšnost našich výsadeb  vzrostlých stromů je založena na vysoké kvalitě školkařského materiálu, bezpečné přepravě a manipulaci, přípravě výsadbové jámy a substrátu  stromu "na míru", stabilizaci stromů odborně provedeným kotvením.

Naše ukázkové výsadby

  • Dnes dokážeme vysadit stromy přes deset metrů vysoké s obvodem kmene v 1m až 100 cm. Rostlina je na přesazení dlouhodobě připravována v okrasné školce, kde je až desetkrát přesazována, aby vysazením na své konečném stanoviště nebyla stresována.