Domů   >>   Technologies   >>   Garden Constructions

Constructions

Gabiony

Gabiony jsou objemné stavební prvky z drátěné sítě, které se na stavbě plní kamením a zeminou. Používají jako jedna z možností stabilizace svahů. Jsou významným pohledovým prvkem v kompozici, proto je důležité zvolit správnou velikost a typ kamene. Gabiony je možné doplnit některými druhy rostlin.

Dřevěné prvky

Dřevo je snadno dostupný přírodní materiál se širokou škálou použití v rámci všech typů zahradnických děl, ať už v soukromých zahradách nebo veřejném prostoru. Každý druh dřeva má svoje specifické vlastnosti, což ovlivňuje možnosti jeho využití.

Opěrné zídky

"Zídky jsou součástí architektury zahrad a parků. Jejich výtvarná podoba musí být podřízena kompozici sadovnického díla. Zídky se navrhují jen nízké, maximálně 1,20 - 1,50 m. Suché květinové zídky jen do výšky 0,6m." (Hurych,V., Sadovnictví I., 1984)

Schodiště

"Schodištěm vyrovnáváme terénní rozdíl parkových cest se stoupáním větším než 15%. Musí umožňovat pohodlný a bezpečný výstup a sestup. Estetická hodnota schodiště spočívá ve tvarovém, barevném a materiálovém obohacení svahových trávníků, zahradních teras, odpočívadel, bazénů a pod." (Hurych, V., Sadovnictví I., 1984)

Dlažby

"Dlážděné povrchy jsou velmi pěkné a oblíbené zejména v městské architektuře na veřejných prostranstvích, v blízkosti budov apod. Výtvarně se uplatňuje nejen povrch a barva materiálu, ale i způsob kladení, kresby spár a vazba ploch. " (Svoboda, S., Tvorba zeleně, 2011)

Vodní prvky

Voda a vodní prvky citlivě použité v kompozicích umocňují pozitivní estetické působení prostoru." Zvuk vody menších toků vyvolává pocity související s uspokojením primárních potřeb, spojené s velmi kladným a blaženým pocitem jistoty a bazální důvěry." (Carl Gustav Jung).

Altány a pergoly

"Drobné zahradní stavby mají převážně rekreační a relaxační funkci. Slouží  k lepšímu využití sadovnické úpravy a zvyšují její komfort i výtvarnou hodnotu. Jejich výraz ovlivňuje použitý materiál." ( Hurych, V., Sadovnictví, 1984)