prokořenitelné buňky TreeParker

  • Výhradní zástupce firmy TreeBuilders a dodavatel systému TreeParker pro ČR je společnost Arboristická obchodní.
  • Jedná se o významnou technologickou inovaci na vylepšení stanovištních podmínek pro růst stromů v městském prostředí (malé prostory pro výsadbu, špatné zásobení živinami a půdním vzduchem, zasolování, přehřívání, sucho, zhutňování povrchu, mechanické poškozování, psí moč, sdílený prostor se sítěmi technické infrastruktury).
  • Realizace podzemních prokořenitelných prostorů s použitím tzv. prokořenitelných buněk je sice finančně náročnější, ale tento jednoduchý systém instalovaný pod zpevněné povrchy v okolí stromu zaručuje dostatečně velký prostor pro růst kořenů a současně trvalý přístup půdního vzduchu a potřebných živin.
  • Díky pevným modulovým konstrukcím je navíc možné bezprostřední okolí stromu využít např. pro parkování, aniž by docházelo ke zhutňování půdy.
  • V ideálních případech jsou realizovány souvislé prokořenitelné pásy mezi stromy v celé délce ulice a systém v sobě integruje sítě technické infrastruktury – kabelová a potrubní vedení (text Alice Dědečková, Aleš Steiner).
  • Více o pilotním projektu v ulici Budečská: MHMP OCP oddělení péče o zeleň (zadavatel a investor)