Technologie

Naše úspěšnost používání různých technologií při zakládání zahrad a péči o ně je založena na kombinaci spolupráce s profesionálními dodavateli a maximálního využití vlastního know-how. Mnohaleté zkušenosti nám umožňují inovovat zavedené postupy a posílet se na vývoji technologií nových.