Domů   >>   Péče o zeleň   >>   Arboristika

Arboristika

Lovosice – ošetření kořenové zóny

 • Realizace: 2022
 • Ve městě Lovosice jsme provedli revitalizaci kořenové zóny neprosperujících stromů v platanové aleji založené před 10 lety. Díky aplikaci metod airspade a airinjector budou zabezpečeny vhodnější růstové podmínky.
 • Na Václavském náměstí jsme vylepšili růstové podmínky památného dubu provzdušněním jeho kořenové zóny.
 • Podrobnější informace k řešenému problému a použitým metodám najdete v přiložené souhrnné zprávě.
 • Odborná zpráva (Markéta Svobodová)

Jírovce v Táboře

 • Realizace: 2021
 • Na jaře 2021 jsme komplexně řešili sníženou vitalitu u 170 let starých jírovců - vegetační dominanty Žižkova náměstí v Táboře.
 • V prvním kroku byla provedena stabilizace sekundárních korun řezem a instalace podkladnicových vazeb.
 • Následovala revitalizace kořenového prostoru – rozebrání nepropustné dlažby položené v betonu, provedení půdní injektáže, přidání aktivního humusu, hydrogelu, mykorhizních hub. Substrát ze zálivkových mís kontaminovaný močí byl odfoukán air spadem a nahrazen strukturním substrátem.
 • Nový propustný povrch v kořenové zóně tvoří stromový substrát na bázi lávy, v dlažbě byl vybudován průleh zadržující vodu.
 • Revitalizace jírovců v Táboře, odborný článek

AIR INJEKTOR

Metoda provzdušňování utuženého kořenového prostoru stromů vysokotlakou injektáží. V městském prostředí je utužená půda v oblasti kořenové zóny stromů způsobená pošlapem nebo pojezdem jedním z významných faktorů snižující dobu života stromů. Zhutněná půda neobsahuje vzduch a není tudíž schopná absorbovat vodu.  Při ošetření AIR INJEKTORem se spolu se vzduchem vstřikují do kořenového prostoru symbiotické houby, které pomáhají přijímat vodu vlásečnicovými kořeny, dále se přidává hydrogel, pro zadržování vlhkosti a tzv. aktivní živiny - aktivní humus. Tímto celkem jednoduchým způsobem se dá i u velmi starých stromů významně zlepšit jejich vitalita a perspektiva.

prokořenitelné buňky TreeParker

 • Výhradní zástupce firmy TreeBuilders a dodavatel systému TreeParker pro ČR je společnost Arboristická obchodní.
 • Jedná se o významnou technologickou inovaci na vylepšení stanovištních podmínek pro růst stromů v městském prostředí (malé prostory pro výsadbu, špatné zásobení živinami a půdním vzduchem, zasolování, přehřívání, sucho, zhutňování povrchu, mechanické poškozování, psí moč, sdílený prostor se sítěmi technické infrastruktury).
 • Realizace podzemních prokořenitelných prostorů s použitím tzv. prokořenitelných buněk je sice finančně náročnější, ale tento jednoduchý systém instalovaný pod zpevněné povrchy v okolí stromu zaručuje dostatečně velký prostor pro růst kořenů a současně trvalý přístup půdního vzduchu a potřebných živin.
 • Díky pevným modulovým konstrukcím je navíc možné bezprostřední okolí stromu využít např. pro parkování, aniž by docházelo ke zhutňování půdy.
 • V ideálních případech jsou realizovány souvislé prokořenitelné pásy mezi stromy v celé délce ulice a systém v sobě integruje sítě technické infrastruktury – kabelová a potrubní vedení (text Alice Dědečková, Aleš Steiner).
 • Více o pilotním projektu v ulici Budečská: MHMP OCP oddělení péče o zeleň (zadavatel a investor)

Odborné řezy stromů

Na vzrostlých stromech provádíme řezy udržovací, stabilizační i tvarovací. Pěstebnímu zásahu předchází odborného posouzení stromu. Řezy stromů považujeme za vysoce kvalifikovanou práci, provádí ji zkušení arboristé.  Při ošetřování stromu řezem se snažíme zachovat přirozený vzhled koruny, respektovat fyziologickou vitalitu stromu a zvyšovat jeho biomechanickou stabilitu. Nabízíme možnosti provedení ošetření stromů lezeckou technikou nebo z pojízdné plošiny.

Péče o stromy senescentní stromy

Zastáváme filozofii, že stárnoucí senescentní  a památné stromy se mají na stanovišti zachovávat co nejdéle. Rozkládající se dřevo stárnoucího stromu je významným biotopem celé řady drobných organismů a ptactva. Péče o senescentní stromy spočívá především v zajištění bezpečnosti a minimalizace pravděpodobnosti mechanického selhání stromu nebo jeho větví. Provádí se řez bezpečnostní, lokální redukce z důvodu stabilizace nebo mírná obvodová redukce. Zajišťujeme instalaci technických prvků pro zlepšení stability stromu: dynamické nebo statické vazby koruny, obruče na  kmen stromu nebo podpěry větví .

Air- Spade

Technologie pneumatického rýče (Air-Spade) využívá tlaku vzduchu k rozrušení zhutnělé půdy, která je následně odfoukána nebo odsáta. Jedná se o metodu, jenž zlepšuje stanoviště stromu provzdušněním vrchní vrstvy půdy. Odfoukaná půda je nahrazena novým substrátem s vlastnostmi vhodnějšími pro dané podmínky nebo funkční využití stanoviště. Např. pokud se jedná o prostor zatěžovaný pošlapem, nahradíme odfoukanou půdu strukturálním substrátem s vyšším podílem štěrku. Při metodě Air- Spade nedochází k poškození kořenů stromů.

Instalace vazeb

Instalací bezpečnostních vazeb do koruny zajišťujeme provozní bezpečnost u stromů, u kterých bychom jinak museli přistoupit k radikálnímu řezu, popřípadě až ke kácení. Ke  zvolení správného typu vazby dochází po odborném posouzení stromu. Aplikujeme vazby dynamické i statické, provádíme jejich následnou kontrolu nebo výměnu po zvýšení požadavku na nosnost systému přirůstáním dřeva.

Hodnocení tomografem

Při péči o hodnotné, památné a senescentní stromy nabízíme možnost přístrojové diagnostiky stavu stromu tomografem. "Je to přístrojová metoda hodnocení stromů, pocházející z medicíny. Měří a znázorňuje v tenkých vrstvách průřezu kmenu absorpční koeficienty pro gama záření, vydávané cesiem 137. Tyto koeficienty závisí, mimo jiné, i na hustotě dřeva. Ta umožňuje zachytit změny jeho struktury, jako např. hniloby, dutiny, adventivní kořeny v nich, trhliny atd." (Hőster, Arboristika I., 2009)

 

Kácení, odstraňování pařezů

Zajišťujeme kácení vzrostlých stromů  za použití plošiny  i rizikové kácení lezeckou technikou. Zkušení arboristé vyhodnotí cíl pádu stromu, navrhnou a zrealizují kácení směrové, postupné nebo kácení se spouštěním, aby minimalizovali riziko škody na majetku. Provádíme také odstraňování pařezů jakékoliv velikosti až do hloubky 500 mm. Při odstraňování pařezu frézováním nedochází k poškození kořenů ostatních dřevin na stanovišti.