Péče o stromy

„Stromy představují spolu s keři velice rozsáhlou skupinu rostlin. Jsou to rostliny, které vedle estetického působení přispívají značně k ozdravení životního prostředí nejen produkcí kyslíku, snižováním prašnosti a hlučnosti, ale svým estetickým působením významně ovlivňují lidskou psychiku. Různorodost habitu od málo vzrostných až po několika metrové, od pravidelných tvarů až bizarní, druhy okrasné svým olistěním, tvarem, barvou květů, plodů, zajímavým charakterem kůry, postavením větví to všechno dává nepřeberné možnosti v kompozici zahrad a parků. Pokud zvolíme správné druhy  podle stanovištních nároků a poskytneme dřevinám pravidelnou péči – hnojení, zálivku, řez, ochranu proti chorobám a škůdcům, odvděčí se nám svojí krásou na mnoho let.“ (Böhm,Č., Okrasná zahrada, 1988)

Předchozí
Péče o keře
Následující
Péče o trávníky