Schodiště

„Schodištěm vyrovnáváme terénní rozdíl parkových cest se stoupáním větším než 15%. Musí umožňovat pohodlný a bezpečný výstup a sestup. Estetická hodnota schodiště spočívá ve tvarovém, barevném a materiálovém obohacení svahových trávníků, zahradních teras, odpočívadel, bazénů a pod.“ (Hurych, V., Sadovnictví I., 1984)

Předchozí
Opěrné zídky
Následující
Dlažby