Jírovce v Táboře

  • Realizace: 2021
  • Na jaře 2021 jsme komplexně řešili sníženou vitalitu u 170 let starých jírovců – vegetační dominanty Žižkova náměstí v Táboře.
  • V prvním kroku byla provedena stabilizace sekundárních korun řezem a instalace podkladnicových vazeb.
  • Následovala revitalizace kořenového prostoru – rozebrání nepropustné dlažby položené v betonu, provedení půdní injektáže, přidání aktivního humusu, hydrogelu, mykorhizních hub. Substrát ze zálivkových mís kontaminovaný močí byl odfoukán air spadem a nahrazen strukturním substrátem.
  • Nový propustný povrch v kořenové zóně tvoří stromový substrát na bázi lávy, v dlažbě byl vybudován průleh zadržující vodu.
  • Revitalizace jírovců v Táboře, odborný článek
Předchozí projekt
Střecha Lucerna
Následující projekt
Lovosice – ošetření kořenové zóny