Domů   >>   Technologie   >>   Zahradní technologie

Vegetační střechy

Vegetační střechy jsou v městském prostředí stále častěji využívány jako estetické i ekologické zlepšení životního prostoru. Významně přispívají k  dobrému hospodaření s vodou. "Druhové složení rostlin pro zelené střechy je závislé především na mocnosti střešního substrátu, sklonu střechy a její expozici a plánovaném využití. Intenzita využívání a estetické nároky se odvíjí od možnosti automatické závlahy, dostupnosti pro pravidelnou údržbu a výskytu pohledových ploch". ( Straková, M., Zakládání a péče o vybrané vegetační prvky, 2014)