Air- Spade

Technologie pneumatického rýče (Air-Spade) využívá tlaku vzduchu k rozrušení zhutnělé půdy, která je následně odfoukána nebo odsáta. Jedná se o metodu, jenž zlepšuje stanoviště stromu provzdušněním vrchní vrstvy půdy. Odfoukaná půda je nahrazena novým substrátem s vlastnostmi vhodnějšími pro dané podmínky nebo funkční využití stanoviště. Např. pokud se jedná o prostor zatěžovaný pošlapem, nahradíme odfoukanou půdu strukturálním substrátem s vyšším podílem štěrku. Při metodě Air- Spade nedochází k poškození kořenů stromů.

Předchozí
Instalace vazeb
Následující
Péče o senescentní stromy