Instalace vazeb

Instalací bezpečnostních vazeb do koruny zajišťujeme provozní bezpečnost u stromů, u kterých bychom jinak museli přistoupit k radikálnímu řezu, popřípadě až ke kácení. Ke  zvolení správného typu vazby dochází po odborném posouzení stromu. Aplikujeme vazby dynamické i statické, provádíme jejich následnou kontrolu nebo výměnu po zvýšení požadavku na nosnost systému přirůstáním dřeva.

Předchozí
Hodnocení tomografem
Následující
Air- Spade